نویسنده = اکبر نصراللهی کاسمانی
بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.283263.1523

محبوبه آذرخیل؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی


جایگاه نهادهای ارتباطی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 5-20

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی