گزارش آماری                           

 • عنوان مقدار
  تعداد مقاله 408
  تعداد پذیرش 72
  متوسط زمان داوری 10
  درصد پذیرش 18
  متوسط تعداد داوری 3
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     در باره فصلنامه علمی رسانه

فصلنامه رسانه بر اساس مجوز  شماره 10013/3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه​ علمی – ترویجی گردیده اما با استناد به آیین نامه نشریات علمی کشور مصوب اردیبهشت ماه 1398(به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی – پژو هشی یا علمی – ترویجی) با عنوان نشریه علمی شناخته می​شود. بنابر اعلام ISC درجه​ علمی فصلنامه در رتبه بندی نشریات علمی کشور "ب" است.

                                            ***********************************************************

 مشخصات فصلنامه رسانه

ناشر: دفتر مطالعات و برنامه​ریزی رسانه​ها

 حوزه تخصصی: علوم ارتباطات – رسانه

 اعتبار مجله: علمی

 زبان مجله: دو زبانه ؛فارسی با چکیده انگلیسی

 نوبت انتشار: فصلنامه

 بررسی اولیه: حداقل 10 روز

 زمان داوری: حداکثر 3 هفته

 نوع داوری: حداقل 2 داور , دوسویه ناشناس + 1 داور تطبیقی

 درصد پذیرش مقالات: 18 درصد

 نمایه شده: بلی

 دسترسی به مقاله ها : رایگان ( تمام متن )

 ایمیل مجله : faslnameh-r@farhang.gov.ir

 ایمیل پشتیبان: parisasina@yahoo.com

 

اطلاعیه

نظر به الزام استفاده از نرم افزارهای مشابهت‌یابی برای بررسی مقالات و حصول اطمینان از صحت مالکیت و

نداشتن تشابه با دیگر مقالات از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به اطلاع می‌رساند در فصلنامه

علمی رسانه تمامی مقالات همانند‌جویی می‌شوند.

شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 120، پاییز 1399